Contributie

Tarieven voor 2018!! 
 
Alle nieuwe leden betalen eenmalig € 11,50 inschrijfgeld. Je kunt kiezen uit drie verschillende lidmaatschappen (tarieven 2018):
 
Lidmaatschap inclusief lessen:
Dit betreft een volledig lidmaatschap. Je wordt aangemeld bij de KNHS en je mag eenmaal per week deelnemen aan de lessen. Er mag aan alle activiteiten deelgenomen worden. Via de KNHS kan desgewenst een startkaart aangevraagd worden  zodat er deelgenomen kan worden aan officiële wedstrijden.

Kosten:

• Ponyleden € 215,00 per jaar, exclusief alle KNHS bijdragen.
• Paardenleden € 175,00 per half jaar, exclusief alle KNHS bijdragen. 
 
Lidmaatschap exclusief lessen:
Dit lidmaatschap is bedoeld voor degene die in KNHS-verband wedstrijden willen rijden. Je maakt geen gebruik van de lessen, maar mag wel deelnemen aan alle activiteiten. Kosten:
• Voor zowel  pony- als paardenleden € 25,00 per jaar, exclusief alle KNHS bijdragen.
 
Combi lidmaatschap:
Je kunt alleen voor een combi-lidmaatschap kiezen als je samen met iemand die een gewoon lidmaatschap heeft een paard of pony deelt. Dit houdt in dat je samen met hetzelfde paard of pony deelneemt aan de lessen en activiteiten. Combi-leden kunnen deelnemen aan de lessen als het gewone lid niet kan, of in onderling overleg om de beurt. Je mag, net als het gewone lid, deelnemen aan alle activiteiten. Hierbij ben je dus niet de plaatsvervanger, want je kunt volwaardig deelnemen. Kosten:
• Voor zowel de pony- als de paardenleden € 50,00 per jaar, exclusief alle KNHS bijdragen.