Lid worden/opzeggen

 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Voor het eerste jaar dat je lid bent, wordt gerekend vanaf de maand waarin je lid bent geworden. Aanmelden kan door het inschrijfformulier pony of

inschrijfformulier paarden in te vullen en door te sturen naar de Ledenadministratie, e-mail: 

 

 

Opzegging lidmaatschap en betalingsvoorwaarden met ingang van 1 januari 2017

Opzegging lessende leden: 
Opzegging kan 2x per jaar, vóór 1 november of 15 juni van elk kalenderjaar bij de ledenadministratie van P.S.V. De Bosruiters: email: 
anders gaat je lidmaatschap het jaar daaropvolgend gewoon door. De kosten voor de KNHS ben je voor een heel jaar verschuldigd.

Opzegging niet lessende leden: 
Opzegging kan 1x per jaar, vóór 1 november van elk kalenderjaar bij de ledenadministratie van P.S.V. De Bosruiters, anders gaat je lidmaatschap het jaar daaropvolgend gewoon door. 

Betalingsvoorwaarden: 
Nadat P.S.V. De Bosruiters je de (digitale) factuur heeft gestuurd wordt je vriendelijk verzocht de factuur binnen vier weken te voldoen. Na deze vier weken volgen bij niet tijdige betaling maximaal twee aanmaningen: de eerste vier weken na versturing van de factuur, de tweede vier weken daarna. Heb je dan nog niet betaald, dan moeten we helaas je lidmaatschap opschorten en dit melden bij de KNHS. Dit heeft ermee te maken dat we als vereniging de afdracht voor de KNHS aan het begin van het jaar voor jullie moeten voorschieten. Als we jullie contributie niet (tijdig) binnen krijgen, krijgt de vereniging dus een financieel probleem. 

Opschorting van het lidmaatschap als lid van de KNHS heeft grote consequenties als je ambities hebt om landelijk te starten (of dat al doet): de KNHS stelt volgens haar nieuwe bepalingen dat je dan tot de betaling ontvangen is, niet kunt starten op KNHS wedstrijden. 

Dus beste leden: betaal alsjeblieft tijdig je contributie aan P.S.V. De Bosruiters, of neem contact met ons op, zodat we dit kunnen voorkomen! 

Het Bestuur